Беларускія тэксты

Невялікія апавяданні, якія прыемна чытаць

Вераніка

I. Навуменка

Верны рыцар

В. Хомчанка

Вецер

А. Жук

Востраў Слёз

С. Сцяпан

Вуж

А. Зэкаў

Выдра падвяла

В. Гурскі

Вытаптаны хлеб

В. Праскураў